Hur påverkar urinläckage arbetslivet?

juli 8, 2019

Den här texten berör inkontinens hos kvinnor. Det finns hos män också – det bör du som läsare upplysas om.

Vad är inkontinens och hur uppstår det?

Inkontinens är ingen sjukdom eller något syndrom i sig utan är snarare en förvärvad skada till följd av en neurologisk sjukdom eller skada. Det man främst syftar på är att man inte kan kontrollera sin urin vilket kan leda till urinläckage. Man kissar alltså ofrivilligt på sig, så kan man uttrycka det. Ibland syftar man även på avföringsproblem, även om problem med ändtarmen kan ha fysiologiska problem av annan art och är dessutom vanligare.

Inkontinens kan uppstå vid infektioner i urinblåsan, urinröret och andra närliggande organ. Det kan också handla om vävnadsförändringar, exempelvis kan cystor bildas överallt. Vill det sig illa handlar det om tumörer som kan vara av antingen god- eller elakartad karaktär. Det kan även handla om att bäckenet försvagas genom hög ålder, övervikt, graviditet, förlossning samt genomgångna urologiska och/eller gynekologiska operationer.

Vilka drabbas?

Kvinnor i alla åldrar kan drabbas, men minst risk föreligger hos unga kvinnor som varken fått eller väntar barn. Då långt i från alla kvinnor söker hjälp för sina besvär, torde mörkertalet vara förhållandevis stort.

Tar självkänslan stryk?

Det beror på hur du som kvinna hanterar motgångar. Om du känner att du får den hjälp du behöver, är sannolikheten högre att din självkänsla inte påverkas. Man behöver inte känna sig ensam om det här, utan man delar det med minst en halv miljon andra svenskar. Tyvärr är urinbesvär kanske något som känns mycket privat i jämförelse med exempelvis halsfluss eller TBE vilket kan göra det jobbigt att prata om.

Vilka hjälpmedel finns att tillgå?

  • Absorberande skydd som bindor och vuxenblöjor suger helt sonika upp urin som är överflödig.
  • Blåstömning fungerar som så att en kateter förs upp genom urinröret och når urinblåsan. Väl där förs urin in i katetern och avlägsnas från kroppens inre.
  • Urinuppsamlingspåsar är ett annat vanligt hjälpmedel som samlar urin för att sedan tömmas i toaletten.
  • Idag finns det också en stödbåge för urinblåsan som du för in i slidan likt en tampong. Bågen ger ett stöd åt urinblåsan och förhindrar ansträngsningsinkontinens.

Man ska inte slänga hjälpmedlen i toaletten eftersom avloppen endast kan hantera toalettpapper och kroppsegna ämnen på ett bra sätt. Om man är osäker bör man kontakta sjukvården och fråga vad man gör med avfallet som produceras.

 

läkare inkontinens

Bör man kontakta läkare?

Det bör man eftersom urininkontinens kan vara ett symptom för andra sjukdomar som kan bli farliga utan rätt behandling. I synnerhet unga kvinnor som varken fött barn eller haft några sjukdomar sedan innan bör vara extra uppmärksamma på urininkontinens och urinläckage.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *