Billigt kontorsmaterial – bistående trend?

Jakten efter billigt kontorsmaterial känns som den hållet på förevigt nu – men kommer det alltid vara så? Visst, människan lär alltid söka sig till saker som är billigt men nu talar vi om billigt kontorsmaterial. I denna texta ska vi spekulera kring ämnet och sedan dra en kort slutsats av vad vi kommit fram till.

Att världen håller på att digitaliserats är förmodligen inte nytt. Vid det är laget har väll alla hört talas om det åtminstone. Frågan är egentligen då vad som kommer förändras. Kommer verkligen människor köpa, i det här fallet, billigt kontorsmaterial längre eller kommer allt ske digital på en dator eller någon annan apparat? Många skulle säga ja, andra nej. Men tänker vi efter lite så kanske det redan börjar förändras? Tar vi exempelvis skolan så köpte man alltid, förr i tiden, billigt kontorsmaterial vid starten, pennor, block, böcker osv. Idag använder vi en dator istället. Till och med undervisningen börjar digitaliserats – debatter om att skolan ska börja lära ut via datorprogram är kanske inte heller något nytt. Visserligen är billigt kontorsmaterial bra mycket billigare, åtminstone i de flesta fall, än en dyr dator. Men allt fler accepterar denna kostnad på grund av alla de extra funktioner som kommer med datorn. Skulle du kunna leva utan en dator? Vi kan dessutom se samma trend på arbetsmarknaden där de flesta jobb sköts via datorn.

När man sedan tänker på det vore det nästan konstigt om jakten på billigt kontorsmaterial avtar eller till och med försvinner. Billigt kontorsmaterial blir helt enkelt utbytt mot de digitala substituten. Som det ser ut nu vill människan bara ha mer och mer av denna digitala utveckling, vi blir som sagt latare och latare och datorn gör faktiskt att vi inte behöver jaga billigt kontorsmaterial. Samtidigt finns det negativa sidor med digitaliseringen som vi inte ska fördjupa oss i.

Uppskattar vi nu denna text kan vi dra slutsatsen att jakten på billigt kontorsmaterial har med största förmodan ett exspirationsdatum, när och hur detta kommer ske är svårt att säga. Problemet är att datorn har alla kvalitéer och mer vilket helt logiskt får billigt kontorsmaterial att se oattraktivt ut – det går verkligen inte att jämföra. Samtidigt kan man verkligen tycka att det är synd om vi skulle bli allt för digitaliserade på detta område – många är oroliga att vi ska förlora eller åtminstone sänka kunskaperna i att skriva osv. Vad vi kan göra nu är att vänta och se.

Comments are closed.