Kontorsmöbler – Vanliga kontorsmöbler

Allt du behöver veta om kontorsmöbler

Kontorsmöbler är viktiga hur många synvinklar. De är grundläggande för ett komfortabelt arbete. Men de är också viktiga ur trivselsynpunkt. Vackra och trivsamma möbler skapar ett arbetsklimat som många kan trivas med. Kontorsmöbler är också viktiga eftersom vi spenderar så mycket tid på vår arbetsplats. Många är på sitt kontor upp till 40 timmar i veckan. Om ergonomin är undermålig finns det risk för arbetsskador som kan leda till långvariga sjukskrivningar som blir kostsamma och olyckliga för arbetsgivaren.

Kontorsstolar

Kontorsstolar är en av de vanligaste kontorsmöblerna och en riktig hörnsten på en arbetsplats med högkvalitativa kontorsmöbler och god ergonomi. En kontorsstol ska gärna vara ställbar, höj och sänkbar och ha armstöd. Allt detta bidrar till en bra sittställning som minimerar risken för arbetsskador.

Skrivbord för kontoret

Skrivbord är också mycket viktiga kontorsmöbler som man gärna bör satsa lite extra på. Ett skrivbord som är höj- och sänkbart är mycket bra ur ergonomisynpunkt. Undersökningar visar att det inte är nyttigt för kroppen att sitta för långa stunder i sträck. Istället bör den som jobbar mycket vid skrivbordet variera sin arbetsställning mellan sittande och stående. Det är ett faktum att kroppens muskler får jobba mer vid stående ställning och på det sättet ökar blodcirkulationen och det bidrar i sin tur till att man mår bättre och orkar mer.

Kontorsmöbler

Andra kontorsmöbler

Andra kontorsmöbler som är viktiga är t.ex. skärmar för att skärma av olika delar av kontoret. Detta är särskilt viktigt när många delar samma kontor. Då behövs skärmarna för att man inte ska störa varandra både ljudmässigt och i övrigt. Genom att kombinera flera skärmar kan man skapa små ”rum i rummen” och på det sättet skapa en trivsam miljö. En annan bra kontorsmöbel är en så kallad lässtol. Den passar också väldigt bra i miljöer med många kontorsplatser.

Lässtolen skärmar av från störande ljud och är perfekt om man vill sätta bekvämt och läsa en lite längre text. Till sin kontorsplats är det också bra att ha en ståmatta. Det är en matta som gör det mer bekvämt att stå vid sitt skrivbord längre stunder. Risken är annars att man får ont både i fötter, vader och andra delar av kroppen. Skåp och hyllor är också bra på kontoret. Där kan man förvara både böcker, pärmar och annat kontorsmaterial. Ofta är det lämpligt att ha något skåp eller hylla i anslutning till varje kontorsplats.

Comments are closed.